Jeanné Vetling

Der er ingen tvivl om, at man i fremtiden vil se tilbage på vores tid i historien og vurderer os på, hvorvidt vi klarede at sætte løsninger af verdens klimaproblemer i gang. Globalopvarmning, forurenet drikkevand, plastikforurening og andre miljø- og klimamæssige udfordringer er vores tids største trussel, og det er nu, vi skal handle!

Danmark er ved at miste sin internationale grønne førerposition. Den skal vi have tilbage. Vi bliver nødt til at have meget højere grønne ambitioner, end vi har i dag. Vi skal sætte endnu mere skub i den grønne omstilling, så vi har 100% vedvarende energi i 2050. Især transportsektoren halter bagefter, og det påvirker også vores luftkvalitet i især de store byer. Over 1500 dør årligt af luftforurening bare i København.

Vi har været vant til rent drikkevand i mange år i Danmark, men det er desværre en luksus, vi ikke længere kan tage for givet. Der er allerede nu blevet konstateret pesticidrester i noget af det københavnske drikkevand, og i takt med at flere tester for de pågældende pesticidrester, kan man frygte at de bliver fundet andre steder i landet også. Det er nu, vi skal gøre noget, hvis vi vil sikre vores drikkevand i fremtiden, og det skal vi selvfølgelig gøre i samarbejde med landbruget, så de stadig kan overleve økonomisk.

Vi har mange ressourcer i Danmark – både menneskelige og økonomiske, og dem skal vi gøre brug af både nationalt og internationalt. Der er et stort økonomisk potentiale i eksport af grøn teknologi, og det skal vi udnytte. På den måde kan vi fortsat sikre væksten i Danmark samtidig med, at vi spiller en nøglerolle i den internationale kamp mod klimaforandringerne.

Luk menu