Jeanné Vetling

Jeg synes, integrationsdebatten er kørt af sporet, og den fylder alt for meget i mediebilledet. Vi skal huske, at vi kun taler om en relativ lille procentdel af befolkningen, selv om mange tror, vi taler om utrolig mange. Vi bliver nødt til at tale om de problemer, der nu en gang er, men vi skal ikke gøre dem større, end de er. Jeg har selv arbejdet med integration de sidste 1+ år på forskellige sprogcentre i og med jeg er dansklærer og vejleder for udlændinge. Og jeg kan sige på basis af min erfaring og på basis af tilgængeligt statistisk materiale, at langt de fleste, der kommer til Danmark, gerne vil Danmark. Men vi skal selvfølgelig hjælpe dem og stille krav til dem.

For asylansøgere starter integrationsprocessen allerede når de er på asylcentrene. Jeg mener, de skal klare sig selv. De skal lave mad, gøre rent og begynde at lære dansk og evt komme ud i småjobs. På den måde kan klare sig langt bedre, hvis de får asyl.

Indvandrere skal i fremtiden selv betale en del af deres danskuddannelse – nærmere bestemt 2000 kr pr. modul. Det mener jeg, er problematisk. Vi taler her om en gruppe, der er kommet til Danmark for at studere eller læse en videregående uddannelse. Jeg forventer, at især de studerende vil fravælge danskkurserne i fremtiden. Og det er dårlig økonomi for det dansk samfund, for det vil gøre det sværere at fastholde dem i fremtiden og dermed går vi glip af skatteindtægter.

Der er problemer i nogle bolig områder, men det er problemer, der bliver mindre og mindre for hvert år. Det går faktisk godt med integrationen mange steder, og netop derfor mener jeg, vi skal støtte op omkring det gode arbejde skoler, socialrådgivere og andre har lavet og laver i disse år. Vi skal respektere dem, der ved noget om hvad, der virker, og ikke lave lovgivning på baggrund af frygt og fordomme.

Luk menu