Jeanné Vetling

Grundlovsdag 2018

I tirsdags var det Grundlovsdag. En dag, som langt de fleste (politikere) kalder for “Demokratiets festdag”. Det er jo netop den dag, vi fejrer, at vi i 1849 fik Danmarks Riges Grundlov. Men er der så meget at fejre? Og hvordan har vores demokrati det egentlig i en tid, hvor vores frihedsrettigheder bliver indskrænket?

Vores demokrati har det jo i bund og grund godt. Vi har jo den regering, flertallet har stemt på. Og de har så sat en retning, som mange måske er enige i. Selv sagt er jeg uenig i mange af de beslutninger, der bliver ført ud i livet i øjeblikket. Ikke kun fordi jeg skal være uenig, men fordi jeg oprigtigt er bekymret for den retning, vi bevæger os i disse dage.

Lad os tage den meget omtalte “Burka-lov”. Du kan være enig eller uenig i burkaforbud, det er en ting, men det jeg har det sværrest med, er at politikere skal sidde og bestemme, hvad jeg må gå i. Det er så iliberalt som noget. At jeg personligt ikke bryder mig om at tale med folk, hvis ansigt jeg ikke kan se, er sagen uvedkommende. Det er det fordi denne lov, er et skridt i den forkerte retning. Et skridt hen mod at staten skal definere, hvordan vi skal se ud, hvordan vi skal gå klædt. Jeg mener, det er et klart brud på den enkeltes frihed til selv at bestemme over egen krop. Et andet aspekt er jo selvfølgelig, at jeg ikke kan se, hvorfor vi skal gøre det endnu sværere for de kvinder, der måske er ofre for social kontrol at få hjælp. Vi havde jo netop en lovgivningen inden om, at man kunne straffe andre for at tvinge en kvinde til at bære burka.

Frihedsrettighederne er under pres pga populisme og magtspil. Og det vil jeg gøre mit for at kæmpe imod – med basis i vores Grundlov, som netop har den enkeltes frihed som et centralt element.

Sofie Carsten Nielsen holdt grundlovstale i Gladsaxe, og der talte hun også om frihed. Du kan se hendes tale her, hvis du ikke var med.
Jeg kan også i den grad anbefale dig at de den tale, Sigrid Friis, som er formand for Radikal Ungdom, holdt til det samme møde. den kan du se her

Skriv et svar

Luk menu